* Sweet Secret Domi Pearl - suka/female

   

Młodzieżowy Champion Polski

  

SWEET SECRET Domi Pearl -  "Sweeti"   

 

Najmłodszą sunią w rodzinie jest Sweety urodzona 7 marca 2013 roku.

Rodzicami są :

  

Romantic Lady Se-La-Vi i Bergerac Górska Fantazja